REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ WIELICKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHINKAI

1. Sauna sucha jest własnością Wielickiego Klubu Karate Kyokushinkai i obowiązuje w niej regulamin Klubu oraz niniejszy regulamin.

3. Sauna sucha jest czynna w godzinach ustalonych z Zarządem WKKK.

4. Uprawnieni do nieodpłatnego korzystania z sauny są pełnoletni członkowie :

WKKK, TS Wieliczanka, Stowarzyszenia Przyjaciół Wieliczanki.

5. Sauna po użyciu powinna być w stanie nie gorszym niż przed, ponadto powinna być zamknięta i odłączona. Za wszelkie zniszczenia odpowiadają osoby używające.

6. Przed wejściem do sauny suchej należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha.

7. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie przed drzwiami do sauny.

8. W saunie może przebywać jednocześnie max.8 osób.

9. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

10. W saunie suchej zabrania się: Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku, Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych, Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu, Niszczenia i uszkadzania wyposażenia, Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, Korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

11. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby: Cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne) Kobiety w ciąży, Dzieci .

12. Z sauny suchej mogą korzystać osoby:

Z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów, Osoby powyżej 18 roku życia.

13. Bezwzględnie zabrania się polewania pieca wodą lub innymi środkami chemicznymi, a jedyną osobą mogącą polewać piec jest osoba obsługująca saunę suchą upoważniona przez Zarząd.

14. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalną temperaturą dla ciała w saunie suchej jest 85°C.

15. Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia.

16. Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W czasie przerwy w zabiegu jak i po zakończeniu sesji w saunie wskazany jest wypoczynek jak i również uzupełnienie płynów w organizmie.

17. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem.

18. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie Zarząd WKKK nie ponosi odpowiedzialności.

19. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

Zarząd WKKK