Nr KONTA:

SANTANDER 23 1090 1665 0000 0001 1502 5601

(tytułem – np. „składka członkowska JAN KOWALSKI -STYCZEŃ” lub „obóz – JAN KOWALSKI”)

Rozkład grup treningowych WKKK

 

 Program szkoleniowy grup:

D-0 oraz D-1

 • Yoi
 • Sanchin Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Fudo Dachi
 • Seiken Oi Tsuki (J/C/G)
 • Seiken Morote Tsuki (J/C/G)
 • Seiken Ago Uchi
 • Seiken Gyaku Tsuki (J/C/G)
 • (Seiken/Shuto) Jodan Uke(Seiken/Shuto) Mae Gedan Barai
 • Hiza Geri
 • Kin Geri Mae Geri (J/C)
 • Zenkutsu Dachi
 • Sanchin Dachi
 • 15/40/15
 • push-ups, sit-ups, squatts
 • Ippon Kumite
 • Nogare (Omote, Ura)
 • Kiaï

D-2 oraz NH

 • Yoi
 • Sanchin Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Fudo Dachi
 • Seiken Oi Tsuki (J/C/G)
 • Seiken Morote Tsuki (J/C/G)
 • Seiken Ago Uchi
 • Seiken Gyaku Tsuki (J/C/G)
 • (Seiken/Shuto) Jodan Uke
 • (Seiken/Shuto) Mae Gedan Barai
 • Hiza Geri Kin Geri
 • Mae Geri (J/C)
 • Zenkutsu Dachi
 • Sanchin Dachi
 • 15/40/15
 • push-ups, sit-ups, squatts
 • Ippon KumiteNogare (Omote, Ura)
 • Kiaï
 • Musubi Dachi
 • Heiko Dachi
 • Heisoku Dachi
 • Kokutsu Dachi
 • Seiken Shita Tsuki
 • Seiken Tate Tsuki (J/C/G)
 • Seiken Kagi TsukiHiji Ate (J/C)
 • (Seiken/Shuto) Chudan Soto Uke
 • (Seiken/Shuto) Chudan Uchi Uke
 • Mae Keage
 • Yoko Keage
 • Uchi Mawashi Keage
 • Soto Mawashi Keage
 • Kokutsu Dachi
 • Taikyoku Sono Ichi
 • Taikyoku Sono Ni
 • Taikyoku Sono San
 • 20/45/20
 • push-ups, sit-ups, squatts
 • Yakusoku Kumite
 • Sambon Kumite

D-3

wg wymagań do 6.3 kyu

M-4

wg wymagań do 4 kyu

S

wg wymagań do 2.dan