Zapraszamy na nasze treningi ! Zapisy trwają cały rok !!!

Szczegółowych informacji udzielą:
Sensei Krzysztof tel: 603 884 999
Senpai Konrad tel: 728 327 807 (grupy dzieci)
Shihan Robert tel: 604 942 415 (dorośli)

Człowiek może być biedny, ale dopóki ma cel i usiłuje go osiągnąć – jest piękny

Masutatsu Oyama

Codzien­nie trze­ba sta­rać się wyk­raczać po­za swo­je możliwości

Masutatsu Oyama
zobacz więcej